Materská škola Magurská 14, Banská BystricaMaterská škola Magurská 14, Banská BystricaMaterská škola Magurská 14, Banská BystricaMaterská škola Magurská 14, Banská BystricaMaterská škola Magurská 14, Banská BystricaMaterská škola Magurská 14, Banská Bystrica

VEĽKÉ ĎAKUJEME!

Riaditeľstvo Materskej školy Magurská 14 vyslovuje poďakovanie rodičom, ktorí sa podieľali na úprave školského dvora dňa 2.4.2019: rodine Šurianskej, rodine Čupkovej, rodine Otiepkovej, rodine Fečovej, rodine Hudákovej, rodine Mackovej, rodine Hrčákovej, rodine Hlásnej, rodine Legéň, rodine Rabiňákovej, rodine Rýšovej.

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Zápis do našej materskej školy sa bude konať dňa 26.04.2019 v čase od 08.00 - 12.00 hod. a od 13.00 - 17.00 hod. Je potrebné si so sebou priniesť vypísanú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, potvrdenú pediatrom aj s informáciou o očkovaní.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Milí rodičia budúcich škôlkárov,dovoľujeme si Vás pozvať na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 04.04.2019 v našej materskej škole v čase od 15.30 do 16.30 hod. Tešíme sa na Vašu návštevu. Kolektív MŠ

2% PRE VAŠE DETI

Milí rodičia,tešíme sa, že si aj tento rok vyberiete práve naše občianske združenie ,,Púpavienka", ktorému pošlete svoje 2% z dane.Ďakujú  vám za to vaše deti a naša materská škola.

JARNÉ PRÁZDNINY

Jarné prázdniny v tomto školskom roku sú od 04.03.2019  do 08.03.2019. Prosíme rodičov, aby si záväzne prihlásili / odhlásili svoje deti počas týchto prázdnin na zoznam na svojich triedach (až bude vyvesený), aby sme mohli rozvrhnúť organizáciu fungovania tried a pracovníčok MŠ. Za pochopenie ďakujeme.

LYŽIARSKY VÝCVIK

V dňoch od 18.02.2019 do 22.02.2019 bude v dopoludňajších hodinách prebiehať lyžiarsky kurz pre deti, ktoré sa vopred záväzne  prihlásili. Všetky podrobné informácie nájdete na nástenkách v predškolských triedach, osobne ich dostanú rodičia detí, ktoré sú na tento kurz prihlásené od pani učiteliek .

DETSKÝ KARNEVAL

Milí rodičia.Dňa 13.02.2019  budeme mať v dopoludňajších hodinách  detský karneval. Karneval bude prebiehať na každej triede s pani učiteľkami, preto Vás prosíme, aby ste Vašim deťom pripravili, alebo iným spôsobom zabezpečili masky na túto fašiangovú slávnosť.Ďakujeme.Kolektív MŠ

HURÁ - PRÍDE K NÁM MIKULÁŠ !

Kedy? 07.12.2018 o 16.00 hod. príde ku nám Mikuláš. Preto sme mu pripravili malú slávnosť, ktorá sa bude konať na školskom dvore. Je nutné, aby ste si svoje deti prevzali pred začatím slávnosti. Deti, ktoré budú bez rodičov, budú musieť ostať v triede. Za pochopenie  ďakujeme.Pani učiteľky a Vaše deti.

ZIMNÉ PRÁZDNINY

Prevádzka materskej školy MŠ Magurská 14 končí 21.12.2018 a začína 07.01.2019. V čase od 02.01.2019 do 04.01.2019 bude otvorená náhradná MŠ Sásovská cesta. Žiadosti na náhradnú MŠ je treba odovzdať pani učiteľkám na triedach do 05.12.2018. Po tomto termíne žiadosti neakceptujeme.Prajeme krásne prežitie vianočných sviatkov a šťastný Nový rok.Kolektív MŠ

JESENNÁ JABLKOVÁ SLÁVNOSŤ

Milí rodičia a deti! 

Streda - 17.04.2019

Dnes oslavuje Rudolf

Kalendár akcií

«  
  »
M T W T F S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

XEMAR realitná spoločnosť s.r.o.

2% z Vašej dane

gazdáčik