Materská škola Magurská 14, Banská BystricaMaterská škola Magurská 14, Banská BystricaMaterská škola Magurská 14, Banská BystricaMaterská škola Magurská 14, Banská BystricaMaterská škola Magurská 14, Banská BystricaMaterská škola Magurská 14, Banská Bystrica

Dôležitý oznam!

Milí rodičia!Dovoľujeme si Vám oznámiť, že naša materská škola bude počas letných prázdnin v mesiaci JÚL 2013 zatvorená od 01.07.2013 do 02.08.2013. Prevádzka bude opätovne fungovať v mesiaci AUGUST - od 05.08.2013 do 28.08.2013. Deťom aj rodičom prajeme krásne leto, aby ste si oddýchli, zrelaxovali a tešíme sa na Vás opäť v septembri.Kolektív MŠ

Popoludnie plné pesničiek s ,,ujom Viktorom"

Dňa 13. 06. 2013 si dovoľujeme pozvať všetkých rodičov so svojimi detičkami na popoludnie plné krásnych detských pesničiek. Príde nám ich zaspievať detský spevák ,,ujo Viktor". Detská pesníčková šou sa začne o 15.00 hod. Poplatok - 1,50 eur. Tešíme sa na Vás.  Kolektív MŠ

MDD - Cesta plná rozprávok

MILÉ DETI, MILÍ RODIČIA!Dňa 03.06.2013 o 16.00 hod. si Vás naša materská škola dovoľuje pozvať na oslavu MDD. Oslava sa bude konať v areáli MŠ. Je pre Vás pripravené popoludnie plné súťaží, hier, hudby, dobrej zábavy a občerstvenie. Už teraz sa na Vás tešíme!Kolektív MŠ

JARNÁ BRIGÁDA

Prosíme rodičov o pomoc pri upratovaní školského dvora v utorok 23. 04. 2013 od 15.30 hod. Bude sa hrabať, zametať, kypriť pieskoviská, natierať dopravné ihrisko, sadiť.... Za ochotu pomôcť pri úprave exteriéru MŠ vopred všetkým zúčastneným ďakujeme. Kolektív MŠ

HIPOTERAPIA

Dňa 19. 04. 2013 v dopoludňajších hodinách nás navštívia koníky z  farmy Gazdáčik. Poplatok za vozenie sa jedného dieťatka je 1,50 eur.

ANIMOTERAPIA

Viac informácií  o projekte Koníky naši kamaráti nájdete na priložených plagátoch.

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE

 Dňa 21. 02. 2013 v dopoludňajších hodinách deti z predškolskej triedy absolvovali zážitkové učenie v spolupráci s garantmi projektu ,,Environmentálna výchova"

AKO TO U NÁS VYZERÁ ?

Zápis do materských škôl sa blíži, preto si Vám naša materská škola  dovoľuje ukázať vo fotogalérii interné priestory jednotlivých tried a ich príslušných priestorov.

INTERAKTÍVNE HUDOBNÉ PREDSTAVENIE

Dňa 08. 03. 2013  o 10.30 hod. si budú môcť deti pozrieť interaktívne hudobné predstavenie ,,FÍHA - TRALALA". Predstavenie sa bude konať v priestoroch materskej školy. Vstupné je 1,70 €

PROJEKT „Environmentálne už aj v materskej škôlke“

  Náš projekt, ktorý finančne podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontisje zameraný na environmentálnu výchovu detí v predškolskom veku a environmentálne ladené aktivity týkajúce sa areálu MŠ. Projekt má dve hlavné aktivity, ktoré majú za úlohu zvýšiť environmentálne povedomie nielen detí ale aj všetkých zúčastnených na projekte.Prvá aktivitapredstavuje konkrétny program odpadového hospodárstva s ohľadom na separovaný zber odpadu pod vedením dobrovoľníka - odborného lektora zo SAŽP.

Piatok - 14.12.2018

Dnes oslavuje Bronislava, Branislava

Kalendár akcií

M T W T F S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

XEMAR realitná spoločnosť s.r.o.

2% z Vašej dane

gazdáčik